About Me

Min bilder
meditativtliv
Jag är en självständig och bestämd människa som älskar Livet och allt som finns i det.Mitt motto är "Ge allt och få allt"
Visa hela min profil

Översätta

måndag 23 augusti 2010

Att tro räcker inte, del 5


Det är mycket enkelt att framkalla den tanken med andligt utvecklande om den andliga världen och att alla människor har en skyddsängel vid sin sida. När en människa också blir döpt i sin tro växer närheten ännu mera. Den blir till personens följeslagare, vaktare, lärare och finns med hela livet, eftersom ängeln redan är utvald från början.  Människan försvinner från den fysiska världen och återkommer igen med Guds sända guide som väntar på tröskeln åter igen och väntar på att få tjäna exakt samma individ fast i en annan fysisk form.  Vår Guide är alltid med oss, omkring oss och bevakar oss… Men vi frågar ändå varifrån all ondska föds, så mycket elände i livet. Var är då änglarna som står vid varje människa?

Det har funnits en fallen ängel som blev djävul, som alla vet om men han är också en ande och tillhör den andliga världen men har fallit av sin tro till Gud… Den onda kraften som vi valt många gånger att kalla till djävul kan inte göra något själv…
Han r en djävulusisk ande, vild och galen vilken vi möts med i denna värld, vilken vi är rädda för, vilken vi äcklas av och i olika skeden skapar panik.

Egentligen behöver vi inte vara så rädda som vi är, utan på ett annat sett. Sankt Serafim sarovski berättade att djävulen är som lågan på ett ljus; blås på den så försvinner den på en gång. Men man måste verkligen förvandlas till denna låga och verkligen våga blåsa med all världens kraft. & vi människor vi blåser och blåser men vad händer? Vi blåser inte alls!
(En vis präst sade till mig i sommar: mitt barn, hit kommer folket och tänder sina ljus, lägger lite pengar, pussar på ikonerna, önskar sig det ena och det andra och sedan går de hem. De tar med sig heligt vatten som om det skulle rena dem. Men ingen stannar upp och lyssnar. Vad är det vi präster predikar om? Vad sjunger vi om ? Vilken betydelse har alla ikoner och varför de egentligen kommer hit? Om de stannar upp kanske de möter sig själva och den heliga anden gör sig till känna och detta mitt barn är människans dilemma; att möta sig själva). Så sant, så sant…

Men vi måste förstå att djävulen inte bygger något utan rasar allt som den Gudomliga skapelsen erbjuder oss. Den fallna anden (Djävulen) försöker med alla krafter att förvandla, manipulera, förfalska vår andliga skapelse och om vi inte gör motstånd mot hans hinder och förfalskningar är det lätt för oss att falla för frestelser som inte är bra. Men vi kan faktiskt motsätta oss honom genom våran Guide som alltid är med oss. Var skyddsängel. Själva ordet ängel betyder tjänare. De tjänar Gud och så också oss människor på denna jord.

Lite om sankt serafim sarovski:
Han föddes i Ryssland 1759 hos fromma och rika föräldrar. Han var respekterad för sin välvilja och har sin historia därefter som ni kan googla om eller läs a i bibliotek om. Här följer några av hans budord:
. Ett gott arbete som vi utför i Guds vägar ger oss hans nåd och hjärta.
. Viljan av allt är tre; (Jag har alltid tolkat tre enigheten som; Fadern(hjärnan/tanken), sonen (hjärtat) den heliga anden(anden).
. Bönen är ett verktyg som du alltid bär bed dig.
. Sök, be och ge inte upp.
. Vår olycka är…att inte växa i nåd och Guds sinne.
. Sök andliga lärdomar och vet i ditt hjärta att Gud är med dig.
. Prata ofta med din följeslagare (Tjänare/guide/ängel) Så var säker på att du blir hörd.

Forts följer*

(Info från nätet om änglar)
Skyddsängel är enligt zoroastriskkristen och klassisk grekisk tradition, en ängel som beskyddar och bistår människor. Skyddsängeln sägs oftast vara en person som efter sin död fått en uppgift att skydda en fortfarande levande person som varit väldigt viktig för den döda. Det finns exempel på folk som jobbar med fiktion; författare, regissörer osv, som säger att de väldigt starkt tror på att deras skyddsängel är en av de fiktiva personer som han/hon jobbat med. Det sägs kännas lika verkligt som om ängeln hade varit en verklig person när han/hon levde. Inom zoroastrismen kallas skyddsänglarna för fravashi. Tron på änglar för kristendomens del, blev utbredd under 500-talet med angelologin som utgick från Dionysios Areopagitas verk. Sedan dess har uppfattningen om änglar förändrats i bådeÖstortodoxa och den Katolska kyrkan, men det är en allmän uppfattning i dessa samfund att sådana skyddsänglar hjälper den människa som Gud har anvisat dem, och för fram hennes böner till Gud. 

tisdag 17 augusti 2010

Att tro räcker inte, del 4

I den heliga skriften står det ofta att alla har en egen Guide eller Ängel/vägledare om du vill så. Hmm, Antar då att Länder, floder, skog, djur och allt som har sin rot i den andliga svären också har en Guide. Där har var och en av oss sin egen Guide som alltid finns med oss.
Jaa, jag får säga att Bibeln trots allt har lagt ut en ganska logisk förklaring för de själar som vet att de inte bara är fysiska och för de själar som har en förmåga att faktiskt säga att de tror på något större.

I början skapade Gud Himlen & Jorden!

Min filosofi i dessa ord: ”Den inre världen skapar den yttre”
Jag vet att Gud finns då jag är i ständig kontakt med honom i mina drömmar. Jag talar med honom i mina drömmar, jag upplever tidigare liv, jag får ledning, idéer, sanningar och viktigast av allt varningar. Detta är ingen fysisk värld som talar till mig. Ett tag trodde jag och min omgivning att jag var galen som drömde varje natt. Men med tiden som jag har dragit till mig likasinnade människor har jag förstått att det finns fler galningar.

Jag vet att min Guide alltid är med mig trots att jag inte ser honom som någon änglalik skepnad. Han är ingen som jag känner bibliskt men han är en andevarelse som är mycket kraftfull och kärleksfull. Ingen mjuk natur heller utan en envis, hetsig, med trumman i näven natur som får saker att hända med kraft. Han är indian och heter Sanchez. Och Hur vet jag detta: Jo, för att jag har tillåtit honom att finnas till för mig utan att ifrågasätta om han är verklig eller overklig. Jag insåg att jag måste veta, tillåta och acceptera honom annars kommer den kraften att förbli diffus. Detta genombrott kom redan för några år sedan men att verkligen känna honom i min fysiska kropp och få kommunikation telepatiskt med honom kom när jag var på Kurs med en underbar Kvinna Melanie Polly. Sedan den kursen kan jag Kommunicera med honom när jag vill. Helt underbart. En vän som alltid finns till och ju mer goda saker jag gör desto mer lyser jag och hjärtat trummar.

Hur vet jag att jag kommunicerar med min Guide? Jag kan få tecken som ex, mitt högra öra tjuter när jag vet att jag säger/gör något som är helt rätt. Mitt vänstra öra tjuter när jag bör tänka mig för. Mitt Höger öga vibrerar när jag har tagit på mig för mycket saker att göra, mitt vänstra öra när jag snart får reda på något. När jag sitter i trans känner jag först en kyla som kommer från höger sida om mig och sedan känner jag mig stark och kraftfull. Beroende på vad jag vill med meditationen den gången upplever jag olika saker. Vissa gånger kan jag vilja få kontakt med någon släkting som har kommit bort, andra gånger vill jag ha ett svar på något osv. När jag behöver healing lägger jag mig ner och bara tillåter healingen utan krav, då kommer stickningar i kroppen och en stor lättnad efteråt. En känsla av mycket djup avslappning och Plötsligt finns ingenting alls. Inga tankar eller ljud alls. Jag är helt borta. Det enda som jag är medveten om är en inre tillfredställelse som man måste uppleva för att förstå. Denna tillfredställelse ser till att jag alltid är lycklig och harmonisk. Ju mer jag helar mig själv desto Bättre mår jag.
När jag ger healing till andra Får jag telepatisk information och känningar på min egen kropp. på så sett vet jag vart jag skall föra mina händer. Informationen som jag får via mina tankar lagras på något konstigt sett som jag inte vet hur för jag behöver inte komma ihåg något utan bara lagra allt som kommer. När jag är klar vet jag vad jag skall säga. Nu förtiden har jag också tagit modet till mig att säga mer till klienten även om det ibland kan verka konstigt och smärtsamt så säger jag det ändå fast på ett ödmjukt sett. Nu när kommunikationen fungerar bättre med min Guide märker jag att kommunikationen med omvärlden också fungerar bättre.
I framtiden kommer de enda redskapen när jag helar att bestå av Massage & Coaching. Att klippa sig och få healing samtidigt är en underbar upplevelse.
Gud skapade oss till sin avbild”

Eftersom vi nu är övertygade att allt har sin start i tanken för att sedan bli verklighet så har vi också vi på jorden funnits först i himlen/andevärlden/hos Gud. Han skapade oss vilket betyder att vi måste likna honom. Vår värld och utseende har först funnits hos honom/I Guds tankesystem. Men då kan man undra saker i ett så här känsligt ämne:
Fanns krig och allt annat elände först hos honom och varför finns detta? Detta kommer jag att skriva om lite senare. Först om Guider/änglar.

”Allt som finns till har sin egen andliga Guide och varje människa likaså” Här kan man också fråga sig om onda, icke religiösa, icke troende människor också har en skyddsängel?
Forts Följer*


söndag 15 augusti 2010

Att tro räcker inte, del 3

Att tro räcker inte, del 3

Med hjälp av kyrkan och den heliga skriften kan vi bekanta oss med andevärlden (ängla världen).

I början skapade Gud himlen och jorden. Så här börjar den heliga skriften. De är de första orden i den första delen av bibeln. I början skapade

Att få kunskap om den andliga världen vilket i bibeln ofta symboliseras som ängla värld har inte bara en abstrakt Guda intresse utan en enorm religiös, praktisk betydelse för våra liv. Vi är ödelagda att veta vad och vilka änglarna är, vilken betydelse de har för oss och vilken vår relation till dem är. Vi behöver också veta att kyrkan lär ut just detta och att dessa två världar är konektade med varann. Himlen & jorden.

Den inre världen skapade den yttre. Han skapade oss som sin avbild.

Relationen på den andliga och materiella världen uttrycks med en lite men kraftfull bokstav/ord & eller and på Engelska, i på Makedoniska osv. Gud skapade ej 2 världar utan en:
En värld - andevärlden, den andra, specifikt från den – materiella. Inte med en akt i allskapelsen. Samtidigt är den ena och den andra världen sammankopplade. Den andliga före den materiella, ja, men också samtidigt.
Det är sagt himmel & Jord. Men hur menar jag då samtidigt?
Åtekommer till det*

St Platon är kristen redan innan Kristus tid och så vitt vi vet var han kraftfullt troende vilket vi inte får ignorerar hos de troende icke Gudavetare. Han hade anmärkningsbara uppfattningar om bildningen och livet på den ideala världen, att finnas till och med mycket värdefulla idéer om den världen: att när vi gör något har vi först en ide i huvudet (i tanken) om det vi skall göra, en ide, och sedan i samband med iden, med tanken som vi skall genomföra så skapar vi just det, Alltså har vi redan skapat det i vårt tanke system och här har du Guds tanke och verk:
Först skapade han andevärlden som en ide värld med vilken han bildar hela den materiella och icke materiella världen.
Detta är så viktigt för oss att förstå just detta betyder att allt som finns till i den materiella världen, där människan finns till, att all skapelse först skapades i den andliga världen vilket är vår ande som sitter i vårt inre centrums system, i den stora maskinen som styr både tankar, kropp och känslor. Där finns all början.
Läser vi den heliga skriften (nya och gamla testamentet) bör vi vara övertygade om just detta.
Forts följer*
lördag 14 augusti 2010

Att tro räcker inte, del 2

Vi kan bli mottagliga för våran vägledares kärlek, visdom, ledning och beskydd om vi bara tillåter oss att veta. TRO räcker inte. Om du tror så tvekar du. Vet att din skyddsängel är vid din sida hela tiden och konstant. Den ser allt du ser, känner allt du känner och tänker. På så vis vet Gud allt om dig också.

Gud (som är kärlek) är ren och sann. Gud är perfekt och du är här i din kropp för att efterlikna honom. Be till din Guide om beskydd och vägledning så kommer du att känna Guds kraft och visdom. En känsla av glädje och kärlek som lyfter dig och alla andra som ser dig omkring dig.

Kyrkan representerar Gud och hans rike. Genom kyrkan kan du få kunskap om vem han är och hur hans rike fungerar. Du behöver inte springa till kyrkan när du vet att Gud finns och han är med dig för han är med dig hela tiden. Men om du vill få en störra uppfattning om andevärlden och Gud kan du bäst hitta den informationen i kyrkan och den heliga skriften. Allt står där. Klart och tydligt.

På något sett har religionen och de som är religiösa tappat kontakten med andevärlden eller om de överhuvudtaget haft den omedvetet eller medvetet. Icke utryckt i min omgivning i alla fall. Antagligen har det trott att kraften finns i alla ikoner, kors och präster eller andra symboler som representerar Gud. Den heliga skriften är en text som vägleder ikoner, kyrkan, prästen osv. det finns för att vägleda och ge oss en förståelse om vem Gud är. Inget annat.
När du vet att Gud finns så vet också att du finns och att du är Gud. ”Jag skulle rättare säga att:
När du vet att Gud finns och du bara vet (inte tror) Då kan du Känna Gud och hans kraft.
Vi är här för att förena oss med den heliga kraften för vi är heliga. Boken reconnektion med Eric Pearl är ett bra exempel på vad jag skriver.  Du bara vet att så är det. Kraften som Gud har givit oss är det enda vi behöver använda när vi vet. Alla andra redskap är onödiga. En bra hjälp på vägen till insikt i vettiga mått men dock endast fysiska och förvirrande.
Du vet att du är perfekt och kan bli det från och med NU. Exakt Nu! Här och Nu!
Forts följer*
torsdag 12 augusti 2010

Att tro räcker inte

Jag vet. Jag bara vet

Sommaren 2010 i Makedonien. Energierna har varit starkare än någonsin. Både jag och min vän som var med mig har känt det starkt. Speciellt min vän som har naturliga mediala förmågor som dyker upp utan att hon anstränger sig och hon bara vet så är det. Och så är det. Mitt i prick.

Att jag kände av allt så strakt kan bero att jag har vuxit som människa eller att det helt enkelt är ödet som de säger i balkan. När det är dags så är det dags. Min spegelbild har varit helt annorlunda nu och varje gång jag tittar på mig själv förstår jag att inget som hänt hittills kunde ha hänt varken tidigare eller senare. Tiden är nu. Inget jag gör, säger till andra kan förändra något förutom när det är dags. Allt och alla har sin tid.
 
I stunderna som jag upplever i Makedonien är jag helt stilla. Jag känner inte av tiden. Jag har talat om för mig själv att i tre veckor vara off contakt och det har jag varit. Stängt av Sverige, telefoner och alla störande faktorer som ville påverka mig utifrån. Jag kände att de som inte tjänar något syfte i mitt liv förvandlades till bomull i stället för ord- så skön känsla att kunna stänga av det som inte behövs. Jag har inte tänkt en tanke på varken jobb, hus eller annat som förut kunde flyga igenom mina tankar och speciellt när jag minst ville det.

Människorna har varit de samma. Lite äldre, vissa klokare, vissa olyckliga, vissa växer osv.
Jag har varit med och pratat givetvis, lagt mina kort och använde de gåvor och krafter som jag ansåg var givande och visst är de givande men det är fortfarande jag som pratar och vägleder. Hmm…
Opåverkad har jag varit men något annat har satt en rot i min hjärna.
Under tiden som min hjärna hade semester hände det saker som jag inte förstod vilken betydelse det hade. Som alltid i Makedonien besöker jag olika kyrkor, kloster, muskeer osv för jag tycker det är intressant. Och så gjorde jag i år med. Men i år fastnade informationen i en viktig del av min hjärna eller kanske man skall säga i mitt filosofiska sinne (vilket det nu kan vara). Återkommer till det*

Mmm så här vill jag vara tänker jag. Opåverkad, full av kärlek, visdom och kunskap om tystnadens värde. Så tyst man kan bli om man bara vill och så tysta alla andra kan bli när man själv är tyst. Mmm, Härligt…
Det är verkligen skönt att bli tyst i sina tankar trots att omgivningen pratar, gapar, försöker påverka en osv. Att veta: Gud! Vad glad jag är att jag är jag. Jag är så lycklig och jag är fantastisk som jag är. Opåverkad.

Jag ser människans inre. Jag känner andevärlden omkring mig men bara när Jag vill. Jag vet nu att de väsen som är med mig är med mig oavbrutet. Jag vet ännu inget om andra väsen som man ibland talar om men jag har en känsla av att allt annat kommer också genom de väsen som är kopplade till mig. Jag vill kalla dem guider men jag vet att de är änglar. De är skepnader som ger telepatisk information. Mina tankar uppfattar den information som de sänder till mig. Telepati. Därför säger jag: Jag bara vet. Hur? Det vet jag inte men jag vet.
Kalla det magkänsla, intuition, telepati, det spelar ingen roll. Jag vet för att jag tillåter mig själv att veta utan att prestera eller kontrollera något. Jag tillåter informationen att komma och då kommer den. Så enkelt det är. Men det tog så många år att förstå. Men det är nog så att det var dags nu och inte förut.

Plötsligt vill jag tala utan att se på varken kort eller annat. Plötsligt känner jag personen i hela min kropp. Jag säger det jag behöver säga. Ibland gör sanningen ont men den som vill förändra och ta ett steg mot högre medvetenhet behöver tåla lite kritik och omvandla den. Det fick jag göra. Kritik är positivt för ditt växande. Lyssna, ta emot, omvandla, förändra, mixa och trixa så skall du se hur din medvetenhet kommer att växa. Låt dig utmanas varje dag ty då blir livet roligt och fulländat. Om allt går som vanligt, alla klappar dig på axeln o säger: så duktig du är som sköter dina sysslor, Jaa då händer inte så mycket mer än vardagen och dina sysslor.

Min resa i Makedonien har berikat mig andligt. I år insåg jag att min tro är sann. Gud finns och vi alla är en del av den kraften.  Vi är den gudomliga kraften.
Gud vill att vi skall må bra och därför har han sänt en skyddsängel till varje levande själ, för att leda oss och beskydda oss…
Forts följer*

Twitter

Flag Counter

free counters

AddThis

Bookmark and Share

Ads

Bloggintresserade